Hvad er mine rettigheder som ansat?

rettigheder som ansat

Lovbestemte rettigheder og en individuel overenskomst – det kan være vanskelig at finde rundt i regler for ansættelsesforhold.

På trods af de mange forhold, der i en vis grad varierer på det offentlige arbejdsmarked og det private arbejdsmarked, er det vigtigt, at du kender dine rettigheder, når du bliver ansat i et job.

For hvilke regler om løn og feriepenge gælder på din arbejdsplads? Og ved du, hvordan din situation ser ud, hvis du skal på barsel eller bliver langtidssygemeldt?

Dette er blot få ud af mange spørgsmål om ret og pligt som ansat, og hvis du ikke allerede kender til dine rettigheder, er der god grund til at finde ud af, hvor du kan hente hjælp og få mere at vide.

Uanset om du er vikar på Sjælland eller fastansat i en virksomhed, er det relevant for dig at have indgående kendskab til dine rettigheder, da det i mange tilfælde kan forebygge utilfredshed og problemer.

Ret og pligt som ansat

Arbejdslovgivningen sikrer, at alle ansatte grundlæggende har ordentlige arbejdsforhold. Dette indebærer blandt andet, at din arbejdsgiver har pligt til at registre dig, udarbejde et ansættelsesbevis og tegne en arbejdsskadeforsikring.

Det er særligt vigtigt, at udarbejdelsen af ansættelsesbeviset udføres korrekt, da dette indeholder beskrivelser af arbejdsindhold- og sted.

I mange tilfælde er personalejuridisk rådgivning med til at sikre, at du som ansat får de ting, som du har ret til, og er du i tvivl om dine personlige rettigheder samt pligter i dit job, opfordres du altid til at opsøge din arbejdsgiver og få afklaret usikkerhederne.

Genplacering – få hjælp til at komme videre efter en opsigelse

Er du blevet opsagt i den virksomhed, hvori du har arbejdet, er det nemt at lade sig påvirke af de negative forhold, der er forbundet med en opsigelse.

Men det er der ikke nødvendigvis grund til.

I mange virksomheder har du nemlig mulighed for at benytte dig af professionel og effektiv genplacering, der har til formål at hjælpe dig videre efter en opsigelse. Et genpladeringsforløb kan give dig professionel rådgivning om ny jobsøgning, hvilket kan være yderst givende i din søgen efter atter at komme ud på arbejdsmarkedet.

Genplaceringsprogrammet vil analysere dine personlige og faglige kvalifikationer, hvilket danner grundlag for udarbejdelsen af din faglige profil. Denne faglige profil er et godt udgangspunkt for udarbejdelse af CV og ansøgninger.

Muligheden for genplacering er yderst attraktivt for en virksomhed at tilbyde, og det er tilmed essentielt for din fremadrettede motivation.

 
Serop Vikar & Rekruttering ApS
Banevej 4
4261 Dalmose
93 10 20 32