Den gode køberrådgivning

Køberrådgivere findes der mange af, men hvordan finder man den køberrådgiver, som er den rette til ens behov? Læs med her, hvis du vil se hvilke overvejelser, som man bør gøre sig, hvis du overvejer at investere i god køberrådgivning til at få købt din drømmebolig.

Bolig til privat eller erhvervsmæssigt brug?
Der er stor forskel på at skulle købe bolig til privat og til erhverv. Det første skridt mod at finde den rette køberrådgiver er derfor at søge efter en boligadvokat, som enten har erfaring inden for privat køberrådgivning eller erhvervsmæssig køberrådgivning.

Hvor skal boligen befinde sig?
Det er også en god idé at udvælge boligadvokater alt efter deres beliggenhed. Dette er særligt relevant, hvis du ikke selv har så stort kendskab til det område, hvor du søger efter bolig. Der kan nemlig være særlige forhold, som er gældende i det område, hvor du ønsker at købe bolig. Det er derfor en fordel for dig, at du eksempelvis bliver tilknyttet en nærliggende advokat fra Kolding, hvis du leder efter bolig i Sønderjylland og Syddanmark. Så kan din advokat også lettere selv se på boligen, hvis dette bliver nødvendigt eller i forbindelse med, at diverse dokumenter skal udveksles mellem din advokat og ejendomsmægleren.

Hvad koster en boligrådgiver?
Prisen for en boligrådgiver kan være meget forskellig alt efter, om der er tale om bolig til privat eller erhverv, om det er hele eller dele af købsprocessen, der skal rådgives til samt hvor meget erfaringen advokaten har. Det kan derfor være meget svært at gennemskue, hvad prisen for en boligrådgiver egentlig løber op på. Du kan dog heldigvis også finde advokater, som tilbyder faste pakkeforløb inden for pakkerådgivning. For nogle personer er det en fordel at have en fast pris, mens det for andre ikke er nødvendigt, hvis der kun er behov for lidt rådgivning. Du kan dog med fordel medtænke at få en nogenlunde prisestimat, så du ikke pludselig bliver tilknyttet en boligadvokat, som er langt over dit budget.

Hvad er god køberrådgivning for dig?
Med ovenstående overvejelser kan du snævre dig ind på, hvad der er god køberrådgivning for netop dig.

 

Kaiser Domino Advokatfirma, Advokatpartnerselskab
Kokholm 3 B, 1. tv.

6000 Kolding

78 79 90 80

Det kan en erhvervsadvokat hjælpe dig med

Erhvervsadvokat

Har du brug for et businessbarometer af din virksomhed, en inkassopartner eller hjælp til virksomhedsoverdragelse? Så har du i alle tre situationer brug for en dygtig erhvervsadvokat, som kan hjælpe dig med juridisk såvel som forretningsmæssig sparring til din virksomhed.

En erhvervsadvokats arbejdsområder

En erhvervsadvokat er i stand til at bruge sin juridiske viden i erhvervslivet, så det gavner din virksomhed. Som virksomhedsejer kan du derfor trygt overlade ansvaret til en erhvervsadvokat, der kan hjælpe med alt fra inddrivelse til udestående fordringer til finansiering og sikkerhedsamt gennemgang af diverse forhold og dokumenter. Den juridiske hjælp tilpasses efter din virksomheds individuelle behov, så de forskellige arbejdsopgaver hurtigt og effektivt bliver klaret af din tilknyttede erhvervsadvokat.

Sådan finder du din erhvervsadvokat

Der findes erhvervsadvokater i hele landet, men du kan med fordel vælge en erhvervsadvokat fra et nærliggende advokatfirma ved Kolding og Fredericia, så din erhvervsadvokat hurtigt kan være på stedet, hvis du bor i nærheden, og hvis arbejdsopgaven ikke kan klares telefonisk eller digitalt. Dette er især en praktisk fordel i situationer, hvor erhvervsadvokaten er meget inde over virksomheden. Det er dig som virksomhedsejer, som tilkøber erhvervsadvokatens hjælp, og du som kunde hos advokatfirmaet tager derfor alle beslutningerne efter, at erhvervsadvokat har rådgivet dig. Der vil af den grund aldrig blive taget nogen beslutninger uden dig, og din tilknyttede erhvervsadvokat vil hele tiden holde dig opdateret på de aktuelle arbejdsopgaver. I samarbejde med erhvervsadvokatens tilknyttede sekretærer vil alt dokumenteres og videregives til dig og dine eventuelle ansatte.

Innovative løsninger til din virksomhed

Et objektivt øje opfatter med stor sandsynlighed din virksomhed anderledes, end du selv gør. Det er derfor typisk langt lettere for en ekstern person at afgøre, om og hvor der er behov for nye løsninger til at effektivisere virksomheden. I den situation bliver din tilknyttede erhvervsadvokat din højre hånd til at finde innovative løsninger, som kan hjælpe din virksomhed til at fungere bedre. Igen vil alt selvfølgelig ske i overensstemmelse med dine ønsker, men det kan være en stor hjælp at få anskuet virksomheden med professionelle øjne fra en ekstern erhvervsadvokat.

Er du i tvivl, om du har brug for en erhvervsadvokat?

Der hører administrativt arbejde til alle slags virksomheder, og det administrative arbejde kan hurtigt fylde arbejdsdagene op, så du knapt når det arbejde, som du virkelig brænder for. Alle virksomheder uden en ansat advokat kan få glæde af en dygtig erhvervsadvokat til at klare den administrative byrde samt sikre, at alle juridiske aspekter er på plads, så du sikrer, at din virksomhed overholder alle gælder love på området. Inkluderes erhvervsadvokatens forretningsmæssige viden også, så kan din virksomheds fremtid se endnu lysere ud.

KOLDING
Kokholm 3 b, 1. tv.
6000 Kolding
78 79 90 80

FREDERICIA
Sønder Voldgade 10, st.
7000 Fredericia

 

Børn og skilsmisse – sådan takler I det bedst

Skilsmisse

En skilsmisse er aldrig nem, og er der er børn involveret, bliver det ofte endnu sværere for begge parter. Når I går fra hinanden, er der en række spørgsmål vedrørende jeres barn, som I sammen skal tage stilling til. Hvem skal have forældremyndighed? Hvor skal barnet bo? Og hvordan foregår børnebidraget? Få svar herpå nedenfor, hvor vi guider til, hvordan man bedst takler de spørgsmål og problemstillinger, der kommer i forbindelse med skilsmisse og fælles børn.

Forældremyndighed, når I går fra hinanden

Der sker ikke en automatisk ændring i forholdene omkring forældremyndighed, når I bliver skilt. I vil derfor, såfremt I også havde det før, blot fortsætte med at have fælles forældremyndighed. Den ene af jer får dog den juridiske titel som bopælsforælder og den anden samværsforælder. I forhold til denne sondring er der ligeledes forskelle i, hvem der har juridisk ret til at bestemme hvad. I mange tilfælde, vil en advokat nær Gentofte være en god idé.

Bopælsforælderen har ret til at beslutte de overordnede ting i barnets liv såsom valg af daginstitution, indenlandsflytning (samværsforælderen skal dog mindst varsles herom seks uger inden) samt mindre medicinske behandlinger. Samværsforælderen har derimod kun juridisk ret til at træffe beslutninger om omsorgen for barnet under det givne samvær.

Vigtige problemstillinger i fht. skole, pas, udenlandsflytninger samt større medicinske handlinger har begge forældre juridisk ret til at være en medbestemmende part i. Det anbefales naturligvis, at forældrene samarbejder om de fleste beslutninger i så stor udstrækning, det er muligt. Hvis samarbejde ikke kan lade sig gøre anbefales det, at I hver især kontakter en familieadvokat fra København.

Hvis I ønsker at søge om ændringer i forældremyndigheden, skal I kontakte Statsforvaltningen.

Hvor skal barnet bo?

Første skridt i en skilsmisse, hvor fælles forældremyndighed fortsætter er at finde ud af, hvor barnet skal bo, og dermed også hvem der skal være henholdsvis bopæls- og samværsforælder. Barnets bopæl og dermed også bopælsforælder er der, hvor barnet har folkeregisteradresse. Dette betyder imidlertid ikke, at barnet nødvendigvis tilbringer mest tid her, da samvær også kan være mere eller mindre ligeligt fordelt mellem forældrene.

Børnebidrag

Som forældre har I pligt til at forsørge barnet, uanset om I bor sammen eller ej. Bopælsforælderen, der har barnet boende og derfor står for størstedelen af forsørgelsen, vil typisk have krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Såfremt I har fælles forældremyndighed og har barnet boende nogenlunde lige meget, kan samværsforælderen opfylde sin pligt om børnebidrag ved enten at betale for enlige del af det, barnet har brug for i dagligdagen, eller ved at indbetale et fast beløb i børnebidrag.

Har den ene forælder derimod forældremyndigheden alene, er den anden forælder forpligtet til at betale børnebidrag. I kan enten selv fastsætte et beløb til børnebidrag eller søge hjælp i Statsforvaltningen, hvis I ikke kan blive enige herom.

ADVOKAT LISE BOUET
Lindegårdsvej 51
2920 Charlottenlund
39 63 41 11

Juridisk bistand i forbindelse med ansættelsesretten

Har du brug for juridisk bistand for at kunne navigere rundt i ansættelsesretten?

Spørg dig selv, hvor godt du har styr på de gældende regler og love på området. Der er efterhånden så mange, at det kan være svært at finde rundt i dem alle, hvis du ikke er advokat med speciale i ansættelsesret. Som arbejdsgiver eller leder bør du ikke ansætte medarbejdere, uden at have et minimum af kendskab til ansættelsesretten. Når du udfærdiger en ansættelseskontrakt til nye medarbejdere, indeholder denne så at sige spillereglerne mellem virksomhed og medarbejder, og derfor bør den udfærdiges ud fra gældende regler. Du kan som arbejdsgiver reelt ikke aftale ansættelsesvilkårene med den nye medarbejder fuldstændig frit. Aftalefriheden er nemlig begrænset dels af lovgivningen, og dels af de kollektive aftaler i form af overenskomster og lokalaftaler, der som regel ligger fast inden for den nye medarbejders område. Disse aftaler og regler skal du som arbejdsgiver selvfølgelig kende til, men her kan du få hjælp til at navigere rundt i ansættelsesretten af en advokat med speciale i netop dette område. Der stilles nemlig ret store krav til, hvordan arbejdsgiveren udformer ansættelseskontrakter og øvrige dokumenter, der omhandler medarbejderens ansættelsesvilkår. Samtlige ansættelsesvilkår skal ifølge ansættelsesbevisloven meddeles skriftligt til medarbejderen, og dette skal arbejdsgiveren sørge for. En advokat inden for ansættelsesretten kan derfor hjælpe en arbejdsgiver med at udforme alle former for ansættelseskontrakter, uanset om det drejer sig om kontrakter til fuldtidsansatte, vikarer og løsmedarbejdere, konsulenter og direktører. En advokat kan også assistere ved at gennemgå og justere eksisterende kontrakter, samt yde sparring for at hjælpe virksomheden til at optimere vilkårene i kontrakten.

 bistand - ansættelsesretten

En direktørkontrakt er således meget vigtig, og her gælder der som regel ingen kollektive aftaler. Derved er aftalefriheden større, men det stiller samtidig langt højere krav til kontraktens udformning. For at rekruttere den rigtige medarbejder skal kontrakten afspejle de nøjagtige arbejdsvilkår, herunder ferie, orlov, konkurrenceklausuler, aflønning, goder og så videre. Godtgørelse i forbindelse med afskedigelse skal også diskuteres og nedfærdiges i kontrakten. Her tages den individuelle ansættelsesret i brug, og det er et område, som personer uden juridisk baggrund ofte ikke ved særlig meget om. Disse regler og forordninger er vigtige at kende, eksempelvis hvis det drejer sig om fyring af medarbejdere eller andre sager, der kan udmunde i tvister eller reelle retssager på grund af tvivl om berettigelse af fyring eller bortvisning. Derfor er det normalt altid en god idé for en arbejdsgiver at modtage rådgivning fra en advokat.

NJORD Denmark
Pilestræde 58
1112 København K
Tlf: 33 12 45 22