Menneskers adfærd er en kompleks verden

Kollega

 

Når man taler om medarbejders udvikling, så taler man man automatisk om psykologi og hvorledes mennesker fungerer i en større gruppe. I de flest jobstillinger idag, kan man læse i beskrivelsen, at man skal kunne fungere godt i et team og være samarbejdsvillig.

Det er sideløbende blevet mere og mere populært for ledere, at gøre brug af diverse personlighedsstest.

En af disse er MBTI, Myers-Briggss Type Indikator, som er en test der benyttes i forbindelse med teambuilding og individuel medarbejder udvikling. I princippet er testen baseret på C.G Jungs teori om forskellige personlighedstyper og alt efter scoren i testen, kan man fortælle en hel masse om testpersonens personlighed. Denne test kan også fortælle meget om hvorfor nogle mennesker, foretrækker en slags arbejdsopgaver, samt hvorfor andre foretrækker nogle andre, det bunder altså i, hvilken personlighedstype man er.

 

Det kan være en utrolig kompleks verden at beskæftige sig med, men disse slags test er utrolig simple at anvende, og hjælper mange ledere og medarbejdere med, at give indsigt i egen og andre menneskers adfærd.

Et andet redskab man også med fordel kan gøre brug af, er JTI, Jungs Type Indikator. Hører til samme princip som MBTI, det vil sige at det er en personlighedstest, som siger en masse om hvilken type du er som menneske, og om du blandt andet har det godt med struktur eller spontanitet i din hverdag. Det er et super værktøj til at forstå hvorfor du fungere bedre i visse situationer end andre.    Continue reading