Børn og skilsmisse – sådan takler I det bedst

Skilsmisse

En skilsmisse er aldrig nem, og er der er børn involveret, bliver det ofte endnu sværere for begge parter. Når I går fra hinanden, er der en række spørgsmål vedrørende jeres barn, som I sammen skal tage stilling til. Hvem skal have forældremyndighed? Hvor skal barnet bo? Og hvordan foregår børnebidraget? Få svar herpå nedenfor, hvor vi guider til, hvordan man bedst takler de spørgsmål og problemstillinger, der kommer i forbindelse med skilsmisse og fælles børn.

Forældremyndighed, når I går fra hinanden

Der sker ikke en automatisk ændring i forholdene omkring forældremyndighed, når I bliver skilt. I vil derfor, såfremt I også havde det før, blot fortsætte med at have fælles forældremyndighed. Den ene af jer får dog den juridiske titel som bopælsforælder og den anden samværsforælder. I forhold til denne sondring er der ligeledes forskelle i, hvem der har juridisk ret til at bestemme hvad. I mange tilfælde, vil en advokat nær Gentofte være en god idé.

Bopælsforælderen har ret til at beslutte de overordnede ting i barnets liv såsom valg af daginstitution, indenlandsflytning (samværsforælderen skal dog mindst varsles herom seks uger inden) samt mindre medicinske behandlinger. Samværsforælderen har derimod kun juridisk ret til at træffe beslutninger om omsorgen for barnet under det givne samvær.

Vigtige problemstillinger i fht. skole, pas, udenlandsflytninger samt større medicinske handlinger har begge forældre juridisk ret til at være en medbestemmende part i. Det anbefales naturligvis, at forældrene samarbejder om de fleste beslutninger i så stor udstrækning, det er muligt. Hvis samarbejde ikke kan lade sig gøre anbefales det, at I hver især kontakter en familieadvokat fra København.

Hvis I ønsker at søge om ændringer i forældremyndigheden, skal I kontakte Statsforvaltningen.

Hvor skal barnet bo?

Første skridt i en skilsmisse, hvor fælles forældremyndighed fortsætter er at finde ud af, hvor barnet skal bo, og dermed også hvem der skal være henholdsvis bopæls- og samværsforælder. Barnets bopæl og dermed også bopælsforælder er der, hvor barnet har folkeregisteradresse. Dette betyder imidlertid ikke, at barnet nødvendigvis tilbringer mest tid her, da samvær også kan være mere eller mindre ligeligt fordelt mellem forældrene.

Børnebidrag

Som forældre har I pligt til at forsørge barnet, uanset om I bor sammen eller ej. Bopælsforælderen, der har barnet boende og derfor står for størstedelen af forsørgelsen, vil typisk have krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Såfremt I har fælles forældremyndighed og har barnet boende nogenlunde lige meget, kan samværsforælderen opfylde sin pligt om børnebidrag ved enten at betale for enlige del af det, barnet har brug for i dagligdagen, eller ved at indbetale et fast beløb i børnebidrag.

Har den ene forælder derimod forældremyndigheden alene, er den anden forælder forpligtet til at betale børnebidrag. I kan enten selv fastsætte et beløb til børnebidrag eller søge hjælp i Statsforvaltningen, hvis I ikke kan blive enige herom.

ADVOKAT LISE BOUET
Lindegårdsvej 51
2920 Charlottenlund
39 63 41 11