Forskellige former for bedøvelse hos tandlægen

Tandlæger og smerter forbindes ofte, men det er efterhånden en skrøne. I gamle dage blev der ofte foretaget tandudtrækninger uden brug af bedøvelse. I dag er der heldigvis opfundet flere forskellige former for bedøvelse, som gør tandbehandlingerne langt mindre smertefulde.

Smertefri tandbehandling

Behandling uden smerte

I behandlinger med risiko for smerte vil patienten have mulighed for at blive bedøvet, hvis det ønskes. Der findes forskellige former for bedøvelse.

Det er mest almindeligt at benytte lokalbedøvelse, der indsprøjtes i det område, hvor behandlingen skal foretages. Bedøvelsen bliver sprøjtet ind med tynde kanyler, så den bliver lagt så skånsomt som muligt. Der bliver også ofte brugt en bedøvende salve til at bedøve overfladen, så kanylen knapt kan mærkes. På den måde er det muligt at opnå en smertefri behandling, så der ikke opleves unødvendig smerte. Det er dog ikke nogen fordel at bedøve hele munden, da bedøvelsen kan vare for længe så. Det er muligt at dosere mængden så præcist, at det kun er et bestemt område, som bedøves i en bestemt varighed. De fleste bedøvelser varer normalt en til to timer, hvilket de fleste behandlinger kan udføres inden for. Det er en fordel, at bedøvelsen hurtigt går væk igen, så dagens gøremål kan fortsætte uden påvirkning fra bedøvelsen.

Lattergas er også et hyppigt anvendt bedøvelsesmiddel. Lattergas benyttes ofte til utrygge patienter, som skal beroliges. Det er en god fremgangsmåde, så det er muligt at få lagt lokalbedøvelsen. Især til personer med tandlægeskræk gør lattergas det muligt for tandlægen at få foretaget nødvendige behandlinger. Det er eksempelvis gavnligt, hvis en patient med tandlægeskræk skal have ordnet en tandkrone på grund af en ødelagt tand. Gennem lattergassen er det muligt for tandlægen at berolige patienten, så selv den utrygge patient kan få udført en smertefri behandling med tandkrone i København uden problemer og angst. Lattergassen bruges på den måde til at berolige patienten psykisk, hvorimod lokalbedøvelsen er den bedøvelsesform, som reelt fjerner den fysiske smerte. En kombination mellem de to bedøvelsesformer benyttes ofte, hvilket tandlægen tilpasser individuelt til den enkelte patient.

Bivirkninger efter bedøvelse

Der er ikke nogen direkte bivirkninger fra lattergas, og lokalbedøvelsen bliver også kun givet i doser, der passer til behandlingens længde. Patienten kan dog stadig føle sig påvirket eller være påvirket fra smerterne før behandlingen. En lang behandling kan også skabe træthed, hvilket der bør tages højde for. En større behandling bør eksempelvis foretages hos en smertefri tandlæge ved Nørreport Station, så der kan tages offentlig transport hjem efter behandlingen af sikkerhedsmæssige årsager.

Tandlæge Peter Røgind
Frederiksborggade 4, 2.
København K, 1360
33 13 10 01