Juridisk bistand i forbindelse med ansættelsesretten

Har du brug for juridisk bistand for at kunne navigere rundt i ansættelsesretten?

Spørg dig selv, hvor godt du har styr på de gældende regler og love på området. Der er efterhånden så mange, at det kan være svært at finde rundt i dem alle, hvis du ikke er advokat med speciale i ansættelsesret. Som arbejdsgiver eller leder bør du ikke ansætte medarbejdere, uden at have et minimum af kendskab til ansættelsesretten. Når du udfærdiger en ansættelseskontrakt til nye medarbejdere, indeholder denne så at sige spillereglerne mellem virksomhed og medarbejder, og derfor bør den udfærdiges ud fra gældende regler. Du kan som arbejdsgiver reelt ikke aftale ansættelsesvilkårene med den nye medarbejder fuldstændig frit. Aftalefriheden er nemlig begrænset dels af lovgivningen, og dels af de kollektive aftaler i form af overenskomster og lokalaftaler, der som regel ligger fast inden for den nye medarbejders område. Disse aftaler og regler skal du som arbejdsgiver selvfølgelig kende til, men her kan du få hjælp til at navigere rundt i ansættelsesretten af en advokat med speciale i netop dette område. Der stilles nemlig ret store krav til, hvordan arbejdsgiveren udformer ansættelseskontrakter og øvrige dokumenter, der omhandler medarbejderens ansættelsesvilkår. Samtlige ansættelsesvilkår skal ifølge ansættelsesbevisloven meddeles skriftligt til medarbejderen, og dette skal arbejdsgiveren sørge for. En advokat inden for ansættelsesretten kan derfor hjælpe en arbejdsgiver med at udforme alle former for ansættelseskontrakter, uanset om det drejer sig om kontrakter til fuldtidsansatte, vikarer og løsmedarbejdere, konsulenter og direktører. En advokat kan også assistere ved at gennemgå og justere eksisterende kontrakter, samt yde sparring for at hjælpe virksomheden til at optimere vilkårene i kontrakten.

 bistand - ansættelsesretten

En direktørkontrakt er således meget vigtig, og her gælder der som regel ingen kollektive aftaler. Derved er aftalefriheden større, men det stiller samtidig langt højere krav til kontraktens udformning. For at rekruttere den rigtige medarbejder skal kontrakten afspejle de nøjagtige arbejdsvilkår, herunder ferie, orlov, konkurrenceklausuler, aflønning, goder og så videre. Godtgørelse i forbindelse med afskedigelse skal også diskuteres og nedfærdiges i kontrakten. Her tages den individuelle ansættelsesret i brug, og det er et område, som personer uden juridisk baggrund ofte ikke ved særlig meget om. Disse regler og forordninger er vigtige at kende, eksempelvis hvis det drejer sig om fyring af medarbejdere eller andre sager, der kan udmunde i tvister eller reelle retssager på grund af tvivl om berettigelse af fyring eller bortvisning. Derfor er det normalt altid en god idé for en arbejdsgiver at modtage rådgivning fra en advokat.

NJORD Denmark
Pilestræde 58
1112 København K
Tlf: 33 12 45 22