Få udformet dit skøde professionelt

I enhver købs- og salgssituation af bolig er et skøde centralt. Et skøde indeholder en forkortet udgave af den købsaftale, der er lavet, og grundlæggende oplysninger om køber, sælger, boligens adresse, pris, overtagelse, den offentlige ejendomsvurdering og meget mere. Udover at indeholde vigtige informationer om købet, er skødet også det dokument, der bliver tinglyst og fortæller omverdenen, at du eller I ejer den pågældende ejendom.

Med andre ord har det altså stor betydning, at et skøde bliver udfærdiget korrekt. Af denne grund kan der være mange fordele i at få professionel hjælp til skødeskrivning i forbindelse med køb og salg.

Hus

Derfor er det ikke en god idé selv at udforme dit skøde

Har du som privatperson stor erfaring med udfærdigelse af skøder, og er du bevidst om alle de juridiske aspekter, der knytter sig hertil, er der i princippet intet, der kan afholde dig fra selv at udfærdige et skøde. Dog gælder det, at hvis du som privatperson skriver skødet, er det købers ansvar, hvis noget går galt. Derfor går anbefalingen på at få professionel hjælp til rådgivning og kontrol, således at alle oplysninger i skødet er korrekte. Med kompetent køberrådgivning i København er det muligt at få juridisk bistand med skødeskrivning – på denne måde opnår du sikkerhed hos en uafhængig part.

En anden væsentlig grund til ikke at udforme dit skøde selv er, at en lille fejl i skødet kan få store og uoverskuelige konsekvenser for dig i det lange løb. Har du overset en lille, men meget betydningsfuld del, risikerer du at stå med hele ansvaret og en stor regning. Hvis en købsaftale på en ejerlejlighed er i hus, men udfærdigelsen af skødet mangler, bør du altså derfor kontakte professionelle juridiske rådgivere, som med mange års erfaring i bagagen kan udfærdige et tilfredsstillende og korrekt skøde. Dette er den sikre vej til et godt køb og salg!

Advokatforbehold i skødeaftalen

Udfærdiger du selv dit skøde, og får du dette tinglyst, er det ene og alene dig, som har ansvaret for, at dette er udført korrekt. At skrive sit skøde selv er altså ikke blot kompliceret, men det har også stor økonomisk betydning. Men følger du anbefalingerne og får fagfolk til at udfærdige skødet, slipper du for at løbe denne risiko. Professionelle rådgivere eller boligadvokater kan nemlig skrive et advokatforbehold ind i skødeaftalen, hvilket sikrer, at alle dele af skødet lever op til juridiske krav.

 
Jurist- Og Skødehuset
Holmbladsgade 44, 2 tv
København S 2300
60 61 76 78